lørdag 3. desember 2016

VINGENATT dikt 6 av 20...
LUCIFER

Englane er lysande, ennå - men han som fall lyste klårast.
Så sei meg sei meg korleis veit du
lyset minka i fallet ?
I blåmørke djup, under lag etter lag av mørker
ser eg rørslene hans, som rubinen, ein ljoske innanfrå 
av sin eigen velde,
han kjem som rubinen i det usynlege mørkret, glødande
av sin eigen engle-bodskap, opp mot oss.

D. H. Lawrence

(gjendikta av Paal-Helge Haugen) 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar