tirsdag 17. mars 2015

Olaf Bull har skrevet diktet eg deler i dag...

 Digter

Jeg synes, alverden smiler
bag zobel og skind i løn,
fordi jeg blaafrossen piler
i vaarfrak, tynd og grøn!

Dér kommer en festlig frue
i skinnende pelsverks pragt
og lysende hermelinshue — —
jeg smutter i foraarets dragt!

Skal det være en viol fra mit knaphul,
en blomst fra en vaargrøn vei — —?
Skal det være lidt fuglekvidder — —?
Kvirrevitt — — —! Faaes gratis hos mig!

Olaf Bull

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar